R. Tarasevičius: „Prammontažo“ trestas laikytas antraeile organizacija

nuotraukaRomualdas Tarasevičius (79 m.) – iš tų žmonių, apie kurių gyvenimą vertėtų rašyti ne straipsnį, o knygą. Jis ne tik vadovavo garsiajam respublikiniam „Prammontažo“ trestui, stačiusiam ne vieną respublikinės reikšmės objektą, bet, keičiantis santvarkoms bei kenčiant Sovietų Sąjungos Lietuvai įvestą ekonominę blokadą, buvo šių įvykių sūkuryje. Tiesa, į šias sudėtingas situacijas jis žvelgė jau ne statybos specialisto, o materialinių tiekimo išteklių ministro pavaduotojo žvilgsniu.

 

„Į trestą atėjau 1961 m., o išėjau 1981 metais. Per du dešimtmečius čia daug kas pasikeitė. Iš pradžių buvo juntamas vadinamasis rytietiškas požiūris į darbą – daugiau šnekėti, mažiau dirbti. Kai išėjau, valdybos buvo gerokai sustiprėjusios, o darbuotojų profesionalumas kur kas aukštesnio lygio, – prisimena R. Tarasevičius. – Taip pat pasikeitė požiūris į patį „Prammontažo“ trestą: kai jis tik kūrėsi, į mus žiūrėta kaip į antraeilę organizaciją. Tada statybininkai subrangovus apskritai laikydavo antraeiliais.“

Romualdas Tarasevičius

 

 

 

 

 

 

Statybų organizacijų vadovų susitikimas. R. Tarasevičius – antroje eilėje penktas iš kairės. 1968 m.

„Prammontažo“ trestas ir kitos panašaus masto to meto statybos įmonės paliko didžiąsias pramonės gamyklas, fabrikus, kurių dalis iki šiol tebėra mūsų ekonomikos garvežiais. Dabar pramoninės statybos gerokai sumažėjo: daug naujų pastatų veikiau primena palaikius sandėlius ar garažus.

Spartus mechaniko kilimas tarp statybininkų

Kaip didelės dalies labiausiai nusipelniusių to meto statybininkų ir inžinierių R. Tarasevičiaus kelias prasidėjo Kauno politechnikos institute, kur šis studijavo mechaniką. Baigęs studijas, jaunas specialistas netruko vesti mylimąją ir su ja persikraustyti į Vilnių, kur 1961 m. vasarą netikėtai atsidūrė statybininkų gretose.
Įsidarbino „Prammontažo“ treste, kuris tada dar vadinosi Technologinių įrengimų ir metalo konstrukcijų montavimo trestu. Jis turėjo penkias specializuotas montavimo valdybas Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose bei Panevėžyje ir buvo skirtas įgyvendinti pramonės ir energetikos projektams.

„Kai pradėjau dirbti treste, ten dirbo apie 800 žmonių, – pasakoja jis. – Buvau mechanikas tarp statybininkų, vis dėlto, kadangi viskas buvo susieta su mechanizmais bei energetika, sritis nebuvo svetima. Žinoma, paskui priartėjau prie statybos.“
Viskas prasidėjo nuo paprastų uždavinių: iš pradžių jaunas specialistas tapo tresto mechanikos tarnybos energetiku, tačiau netrukus jį ėmė siuntinėti į įgyvendinamų projektų statybos aikšteles, kur turėjo prižiūrėti bei organizuoti darbus. Kadangi R. Tarasevičius jau buvo spėjęs padirbėti meistru bendrovėje „Kauno energetikos remontas“, naujoji atsakomybė neišgąsdino. Tokios komandiruotės driekėsi po įvairius miestus.

Netrukus, 1963 m., jis tapo tresto gamybos techninio skyriaus viršininko pavaduotoju, o 1964 m. pateko į vadinamąją 47-ą specialaus montavimo valdybą, besispecializuojančią montuoti energetikos objektus, ir pradėjo joje dirbti vyriausiuoju inžinieriumi. Romualdas Tarasevičius
Prireikė dar poros metų ir R. Tarasevičius tapo viso tresto vyriausiuoju inžinieriumi. Tiesa, čia buvo savų niuansų. Kai prabilta apie šį postą, specialistui iškelta sąlyga įstoti į komunistų partiją. Nei pionieriu, nei komjaunuoliu nebuvęs R. Tarasevičius pakliuvo į keblią situaciją: žmona – tremtinė, o jos tėvas net kalintas kaip „antisovietinis elementas“. „Tariausi, ką daryti. Žmona sako: „Stok ir nieko nepasakok apie mus.“ Taip ir padariau“, – sako jis.

Darbas trimis pamainomis

Dirbdamas vyriausiuoju inžinieriumi, jis dar daugiau važinėjo po visą Lietuvą ir kuruodavo įvairių objektų statybos darbus. Kartais toli nuo namų jis praleisdavo ne vieną savaitę ar mėnesį. Iš svarbiausių to meto objektų verta paminėti dabar jau uždarytos Klaipėdos anglies rūšiavimo įmonės, Plungės dirbtinių odų gamyklos montavimą, Kėdainių chemijos kombinato plėtrą, Alytaus medvilnės kombinato statybą bei Panevėžio autokompresorių gamyklos liejimo cecho montavimą.
„Tada pirmąkart tresto istorijoje teko organizuoti darbą trimis pamainomis. Neretai važiuodavau naktimis patikrinti, kaip dirbama. Šį laikotarpį atsimenu kaip ypač įtemptą“, – tikina R. Tarasevičius ir priduria, kad anksčiau svarbiausia buvo suvaldyti darbus, o dabar aktualiausia pirma jų gauti.

Tada greta kelių kitų montavimo organizacijų teko intensyviai dirbti ir Jonavos azotinių trąšų gamykloje – dabartinėje „Achemoje“. Konkrečiai jiems buvo pavesta įvairių metalų konstrukcijų, energetinių objektų montavimas.
Galiausiai 1975 m. R. Tarasevičius tapo „Prammontažo“ tresto valdytoju. Tada trestas išsiplėtė iki 1,5 tūkst., o vėliau net iki 1,7 tūkst. darbuotojų. Pradėjęs vadovauti, R. Tarasevičius ėmėsi kadrų politikos.

„Keičiau valdybų vadovus – iškėliau jaunus veiklius specialistas. Gerai, kad greta buvo žmonių, palaikiusių šias permainas, tarkim, tuometinis mano pavaduotojas Alfonsas Jaras ar Antanas Katinas. Per pusantrų metų buvo atnaujina apie pusė valdybų“, – tikina buvęs valdytojas.

Popieriuje yra, tikrovėje – ne
Nežinia, kiek R. Tarasevičius būtų dirbęs šiame treste, jei ne stuburo išvarža, dėl kurios teko keisti darbą. Tuomet jam buvo pasiūlytos Vilniaus metalinių konstrukcijų gamyklos generalinio direktoriaus pareigos. Gamykla priklausė Statybos ministerijos sistemai. R. Tarasevičius rado apleistą ir užsakymų negebančią vykdyti gamyklą.

Dar po metų jį pakvietė į vieną tuo metu atsiliekančią įmonę „Metalo tiekimo susivienijimas“. Situacija ten buvo tragiška, kaip tik buvo nustatytos didžiulės vagystės, išeikvojimai, o daug paskirto metalo apskritai negaunama.
„Čia jau buvo kitoks darbo profilis: nuo inžinerijos pakrypau prie tiekimo ir, sakyčiau, diplomatijos, – apibūdina R. Tarasevičius. – Dabar rūpinausi, kaip mūsų gamyklas aprūpinti reikalingu metalu. Nuolat tekdavo važiuoti į Maskvą ir gintis, kiek ko reikia. Gaudavome „popierinį“ kiekį ir tada važiuodavome į kitas sovietines respublikas, iš kurių gaudavome metalų.“

Be „popieriaus“ niekaip, bet ir jis ne visada padėdavo. Jei „popieriuje“ gaudavo apie 1 mln. tonų įvairių metalų produkcijos, realybėje įmones pasiekdavo tik 600–700 tūkst. tonų. Tai buvo didelė problema Sovietų Sąjungoje: pačios metalurgijos gamyklos dažnai negebėdavo atlikti numatytų užduočių ir nutikdavo taip, kad gudresnis prilįsdavo pirmas ir gaudavo, o likusieji likdavo it musę kandę.
Labiausiai trūko spalvotųjų metalų: aliuminio ir žalvario, taip pat kai kurių juodųjų metalų, tam tikri vamzdžiai taip pat būdavo sunkiai gaunami. Jei negaudavai, ko reikia, projektai galėdavo užsitęsti ne vienerius metus. Kaip dažnai reikalai būdavo sprendžiami kyšiais? „Vienais metais suskaičiavau, kad į Maskvą važiavau 12 kartų ir visada vežiausi „suvenyrų“. Iki aukščiausio sluoksnio taip ir nepriėjau, bet iki ministro pavaduotojų teko. Atsimenu, tąkart nešiausi „Šilelį“, – juokiasi jis.

Beje, R. Tarasevičiui pradėjus čia dirbti, nuo buvusių gaunamų 600–700 tūkst. tonų pavyko pasiekti 800–900 tūkst. tonų: „Kai prasidėjo „perestroika“, metalų pavykdavo gauti ir apeinant Maskvą. Šiam tikslui atsirado įvairių tarpininkų. Atskirai su gamyklomis susitarti buvo sudėtinga, aišku, galėjai kažko pasiekti, bet tai tikrai brangiai kainuodavo.“
1987 m. R. Tarasevičius pakilo dar vienu laipteliu aukščiau: jį paskyrė Materialinio techninio tiekimo komiteto pirmininko pavaduotoju, dabar tai reikštų ministro pavaduotoją. Tada jis tarybinę Lietuvą turėjo aprūpinti ne tik metalais.

Romualdas Tarasevičius

 

Mažeikių naftos gamyklos statybos. Ketvirtas iš dešinės – lgirdas Brazauskas, šalia – Adakras Šeštakauskas, tarp jų (antrame plane) – R. Tarasevičius. 1987 m.

Karti pažintis su kapitalizmu ir ekonominė blokada

Paskelbus Nepriklausomybę, Materialinio techninio tiekimo komitetas perorganizuotas į ministeriją. Pirmosios Vyriausybės materialinių išteklių ministru tapo Romualdas Kozyrovičius.
Vos atkurtai valstybei dideliu išbandymu tapo Rusijos Lietuvai paskelbta ekonominė blokada. Tada įkurtai antiblokadinei komisijai priklausė ir R. Tarasevičius. „Ypač sudėtinga situacija buvo 1990 m. birželį, kada mums pranešė, kad mazuto atsargų liko vos savaitei ar dviems. Po to žlugs energetika, užsidarys elektrinės, – laisvės pradžią atsimena jis. – Pasitelkiau turėtus ryšius ir vienas privatininkų sugebėjo skubiai surasti vieną ar du mazuto ešelonus. To Lietuvai užteko maždaug savaitei. Nedaug, bet netrukus įtampa ėmė slūgti ir situacija normalizavosi.“

Romualdas TarasevičiusValstybingumo atkūrimo pradžioje ypač daug lėmė mainai. Tarkim, lietuviai į kitas posovietines valstybes veždavo maisto produktus, o šios duodavo to, ko trūko mums.
Atėjus naujajam ministrui, R. Tarasevičiui teko užleisti postą ir šis pasuko į besikuriančią „Baltijos biržą“, kur užėmė generalinio direktoriaus pareigas: „Kadangi nutrūko dauguma ankstesnių ryšių, visi ieškojo, iš kur gauti reikalingų išteklių. Biržos kūrimasis ir naudingų ryšių mezgimas tapo mano užduotimi. Vykdavo prekybos dienos, per kurias siūlyta pirkti atvežtas žaliavas ar gaminius. Pirkėjai būdavo įvairių šalies gamyklų atstovai. Bandėme įeiti į Latviją ir Estiją, bet išsiplėsti nepavyko.“

Paskutinė R. Tarasevičiaus darbovietė iki pensijos buvo susijusi su ilgamečiu jo pomėgiu – tenisu (jis net buvo Lietuvos teniso federacijos pirmininkas). 1993 m. jis tapo šių „Karolinos“ teniso kortų generalinio direktoriaus pavaduotoju.
Tiesa, ilgai mėgautis ramia pensija neišėjo. Pažįstamų įkalbėtas, jis grįžo į aktyvią veiklą ir 2005–2009 m. vadovavo su nemažais sunkumais susidūrusiai statybos įmonei „Mobilta“. Ilgos įtemptos darbo valandos atsipirko – įmonę pavyko pastatyti ant kojų.

Nuotraukos – iš asmeninio pašnekovo albumo

Vokiškasis “Kūno karnavalas” – prasmė paaukota reginiui

Sporto paskirtis gali būti sveikata, sustiprėjimas ar tiesiog noras konkuruoti. Vis dėlto kartais jo paskirtis – efektingas šou.

Vokietijos naujojo cirko dueto „Overhead Project“ pasirodymas „Kūno karnavalas“ savyje talpina akrobatiką, šiuolaikinį šokį, teatrą ir absurdo komediją. Jų vaidinimas pašiepia kitą aktorinio užtaiso bei efektingų judesių reikalaujančią veiklą – amerikietiškąsias imtynes.

Timas Behrenas ir  Florianas Patschovsky‘is savo numerį pradeda apšviesti ryškių scenos šviesų, nuo galvos iki kojų apsidengę blizgiais kostiumais. Vaidinimo pradžia – labiausiai dėmesį kaustanti ir daugiausiai fizinių įgūdžių reikalaujanti dalis. Čia juntamas tradicinio akrobatinio cirko pasirodymo dvelksmas: lakūs katiniški judesiai, fizinė jėga, kova išlaikyti tobulą pusiausvyrą ir bandymas pamaloninti žiūrovus savo sugebėjimais. Neabejotinai nemaža dalis žiūrovų būtent ją prisimins kaip viso vaidinimo kulminaciją.

Vis tik netrukus tradiciją ir meistriškumą keičia eksperimentai bei žiūrovų provokacija. Artistai nusivelka savo šou kostiumus ir be rampų šviesų tampa niekuo neypatingais, net nuobodžiais tipais besiilsinčiais rūbinėje.

Dėl gero šou tenka nemažai pavargti, tad reikia grįžti prie treniruočių. Svarbiau ne tai, kad judesys būtų veiksmingas prieš priešininką, o kad auditorijai atrodytų efektingai. Partneriams susitikus treniruočių ringe, judant kone šokio žingsneliu, vienas po kito pasipila vizualūs permetimai, šuoliai, pargriovimai ant žemės, o reali kova, matyt, nėra prioritetas. (Be to, juk ir gerai atrodyti reikia – bjaurumas šiame sporte ne itin pageidaujamas.)

Kai vis mažėja prasmės, daugėja imitacijos, stiprėja būtinybė pritraukti ir išlaikyti dėmesį. Vis labiau aiškėja, kad svarbiau yra ne tai, koks atletas esi, o kiek domini auditoriją, t. y. iki kiek iškeli reitingus.

Kas galiausiai lieka, kai grįžęs namo bežadis stebi save ringe ir supranti, kad tai, kam atiduodi tiek jėgų, yra beprasmė iškreiptame veidrodyje blyksinti iliuzija?

T. Behrenas ir  F. Patschovsky‘is yra profesionalūs cirko artistai – ne paprasti „amatininkai“. Pirmuosius žingsnius šioje srityje jie žengė dar ankstyvoje vaikystėje, o vėliau gavo akademinį išsilavinimą Briuselyje, Belgijoje. Nestebina, kad, sukaupus tiek patirties, siekiama išplėsti šio žanro ribas ir nuolat treniruojamas gilesnis, filosofinis žvilgsnis į šią fizinio meno šaką. Nors tradicinio cirko mėgėjai skųsis, kad norėtųsi daugiau akrobatinių triukų, jog ne visas metaforas lengva suprasti, bet „Overhead“ vis tik  yra vieni iš tų naujojo cirko kūrėjų, kurių darbus verta sekti.

http://www.teatrai.lt/naujienos/recenzijos/2016/09/teatrailt-apie-naujojo-cirko-savaitgali-vokiskasis-kuno-karnavalas-prasme-paaukota-reginiui

J. Stanslovaitis: „Rekonstrukciją vykdėme išskirtinėmis sąlygomis“

nuotraukaNuolatinis statybinių medžiagų ir įrengimų trūkumas; kitų sovietinių respublikų neįsisavintų išteklių perėmimas; statybos vykdymas pagal „šventąsias“ ciklogramas; apsukrūs mainai tarp įmonių ir kantrūs vaikščiojimai valdžios koridoriais, – pasiklausius buvusio Klaipėdos namų statybos kombinato generalinio direktoriaus, inžinieriaus Jono Stanslovaičio (74 m.) netikėtų istorijų apie sovietmečio statybų ypatumus, suvoki, kokia plonytė linija skyrė pažangą ir karčią nesėkmę.

„Kai pasakoju, atrodo, mums viskas lengvai sekėsi, nors iš tikro dėl to tekdavo nemažai pasistengti, – prisiminimais dalijasi J. Stanslovaitis. – Vis dėlto galima sutikti, kad kai kuriais atvejais Klaipėdoje dirbome šiltnamio sąlygomis.“

Nuo sporto meistro iki pradedančio inžinieriaus

Iš Šylių kaimo Šilutės rajone kilęs jaunuolis 1966 m. pabaigė Klaipėdos politechnikos instituto Statybos fakultetą. Nors studijuodamas jis aktyviai sportavo ir atstovavo „Politechnikos“, o vėliau Klaipėdos futbolo meistrų komandai „Granitas“ (buvo vartininkas), baigęs mokslus ir pradėjęs dirbti pagal specialybę, nuo šio pomėgio nutolo.

Klaipėdos namų statybos kombinatas. Bernardo Aleknavičiaus nuotr. (saugojimo vieta: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka, B. Aleknavičiaus rankraščių fondas)

J. Stanslovaitis iš pradžių tapo Klaipėdos statybos tresto kapitalinės statybos skyriaus inžinieriumi. Pagrindinis tuometinis jo rūpestis – statybos darbų priežiūra. Svarbiausi objektai, prie kurių statybos tada dirbo jaunasis inžinierius: Medžio apdirbimo kombinatas ir Klaipėdos namų statybos kombinato Stambiaplokščių namų detalių gamykla.

Būtent pastaroji tapo naująja J. Stanslovaičio darboviete: 1968 m. jis iš Klaipėdos statybos tresto buvo perkeltas į šios Stambiaplokščių namų detalių gamyklos statybos direkciją, kur rūpinosi tolesne statybos technine priežiūra. Pastačius gamyklą, joje paskirtas laboratorijos viršininku.

„Ši gamykla statyta tam, kad būtų paspartinta gyvenamųjų namų statyba Klaipėdoje. Tuo metu tik Vilniuje ir Kaune tebuvo dvi tokio pobūdžio gamyklos – Vilniuje ir Kaune, bet jų nepakako, tad imtasi statyti dar vieną Klaipėdoje. Po mūsiškės netrukus iškilo ir ketvirtoji Šiauliuose“, – vardija specialistas.Per keletą J. Stanslovaičio darbo metų Stambiaplokščių namų detalių gamykloje įdiegta nemažai naujų gamybos ir statybos technologijų ir stipriai išaugo gamyklos pajėgumas.

„Dėl to teko plėsti armatūros ir formavimo cechus, gauti ir sumontuoti naujus įrengimus bei rasti metalinių formų gamintojus. Tiesa, lyginant su vėlesniais etapais, tada formos buvo gana paprastos. Kai diegėme perspektyvinę seriją „120“, viską vėl keitėme iš pagrindų“, – pasakoja jis.

Anuomet jauno specialisto pareigos greitai keitėsi: iš laboratorijos viršininko jis tapo gamyklos gamybos viršininku, o netrukus keliai netikėtai nuvedė į Miestų statybos projektavimo instituto Klaipėdos skyrių. Čia jis ketverius metus dirbo vyriausiuoju projektų inžinieriumi. Tada pagrindinis jo rūpestis buvo naujo penkių, devynių ir dvylikos aukštų mūrinių namų kvartalo „Miškas“ projektavimo darbai (autorius – architektas Jonas Piparas).

Klaipėdos namų statybos kombinatas. Bernardo Aleknavičiaus nuotr. (saugojimo vieta: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka, B. Aleknavičiaus rankraščių fondas)

Svarbiausia buvo pagal atliktus geologinius tyrimus išsiaiškinti, ant kokio grunto ir kokius pamatus teks įrengti, kad pastatas tvirtai stovėtų. Prastai apskaičiuosi, namas nusės ir tada teks jį kelti bei stiprinti pamatus.

„Man tekdavo apskaičiuoti, kokios bus pastato laikančios konstrukcijos, – prisimena jis. – Kadangi Klaipėdoje gruntai silpni, yra ir durpių, namus projektavome ant polinių pamatų. Buvo įprasta, kad gelžbetoniniai poliai atlaiko 40–50 tonų apkrovas, bet mes, atlikdami bandymus, nustatėme, kaip gali atlaikyti net 80 tonų. Tam vadovavo inžinierius Liudas Furmanavičius.“

Neeilinis pasiekimas – sidabro medalis už perspektyvinę seriją

Nuspręsta, kad ankstesnis gyvenamųjų būstų suplanavimas neatitinka laikotarpio gyvenimo kokybės standartų ir reikia statyti erdvesnius bei patogesnius butus. Dėl to Miestų statybos projektavimo institutas ėmėsi projektuoti naująją perspektyvinę namų seriją, pavadintą „120“.

Dėl jos teko pertvarkyti gamybą, todėl J. Stanslovaitis buvo perkeltas atgal į Klaipėdos namų statybos kombinatą ir tapo generalinio direktoriaus pavaduotoju kapitalinei statybai. J. Stanslovaičiui teko bendradarbiauti su projektuotojais ir taip pat rūpintis gamybos reorganizavimu bei stambiaplokščių namų detalių gamyklos rekonstrukcija.

„Ši serija buvo kur kas tobulesnė: jei anksčiau tarp skersinių laikančių sienų buvo 3 metrų atstumas, tai naujoje – 3,6 metro. Vadinasi, perdangos plotai turėjo būti didesni. Įdiegus šią seriją, pagerėjo būsto suplanavimas ir atsirado papildomo ploto – įvestas prieškambaris. Kadangi reikalavimai buvo griežti, negalėjo būti nė vienu kvadratiniu metru daugiau nei numatyta normatyvuose, o Tarybų Lietuvoje niekas neturėjo teisės kažką keisti, dėl to reikėjo važiuoti derinti į Maskvą pas TSRS statybos reikalų komiteto pavaduotoją gruziną Zmeulą. Ne tik parašą, bet ir gruziniško vyno mainais į lietuvišką gavau“, – atsimena J. Stanslovaitis.

Ši perspektyvinė stambiaplokščių namų serija 1988 m. TSRS liaudies ūkio pasiekimų parodoje įvertinta sidabro medaliu.

„Reikia suprasti, kad šioje parodoje buvo demonstruojama visa, kas nuveikta geriausia visose sovietinėse respublikose. Šią namų seriją projektavę architektai – Bronius Krūminis, Vidas Sargelis ir konstruktorius Vaclovas Zubrus – įrodė esantys aukštos kvalifikacijos specialistai“, – dėsto jis.

„120“ serijos namų detalių gamybai prireikė naujų įrengimų, reikėjo gaminti naujas metalo formas. Tais laikais metalas buvo deficitas, be to, reikėjo rasti tokias formas galinčią pagaminti gamyklą. Naujus įrengimus įsigyti padėjo TSRS statybos ministro pirmasis pavaduotojas, buvęs mūsų statybos ministras Romualdas Sakalauskas: kai panašios kitų respublikų įmonės atsilikdavo rekonstruojant gamyklas, įrengimai neretai būdavo perduodami mums. Nors dėl to konkuruodavo ir kiti namų statybos kombinatai, lietuviai dažnai stovėdavo pirmi eilėje.

„Mums pasisekė, kad Klaipėdoje buvo gamyklų, dirbusių su metalu, pavyzdžiui, įmonės, stačiusios ar remontavusios laivus. Žinoma, jos turėjo savų užduočių, todėl reikėjo derėtis. Tarėmės taip: mes jų darbuotojams statome namus, o jie mums iš savo metalo pagamina formų. Tam nereikėjo palaiminimo iš Maskvos, nes jos gamino pasitelkdami savo gamybinį rezervą. Užteko Lietuvos statybos ministerijos sutikimo (vis tik negalėjome savavališkai statyti namų). „Baltijos“ laivų statyklai taip pastatėme visą gyvenamųjų namų kvartalą“, – sako J. Stanslovaitis.

Dėl metalo taip pat bendradarbiauta ir su Liepojos metalurgijos gamykla, o trūkstamo cemento gauta iš „Akmenės cemento“ (už tai jai per dvejus metus sumontuotas 60 butų gyvenamasis namas).

Klaipėdos namų statybos kombinatas. Bernardo Aleknavičiaus nuotr. (saugojimo vieta: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka, B. Aleknavičiaus rankraščių fondas)

„Klaipėdos namų statybos kombinate darbai vykdavo „konvejeriu“. Gyvenamuosius namus montuodavome ištisus metus trimis pamainomis, o visus darbus valdė ciklograma. Statybos ministerija kasmet mums pateikdavo patvirtintą ciklogramą, kur kas savaitę buvo nurodoma, kur ir kiek aukštų reikia sumontuoti bei iki kada baigti darbus. Tai buvo šventas dalykas: kone kiekvieną savaitę mus tikrindavo Statybos ministerija ir pagal ją kas ketvirtį skirdavo reikalingas medžiagas ir įrengimus. Pastarųjų irgi trūko (pavyzdžiui, tada didžiausias deficitas buvo bokštiniai kranai). Kadangi objektų, dėl kurių būdavo susitariama su kitomis gamyklomis, ciklogramoje nebūdavo, vadinasi, tekdavo padaryti daugiau nei numatyta“, – teigia specialistas.

Žvyras ir smėlis būdavo gaunamas iš Jurbarko. Kadangi transportuoti mašinomis tokį tolimą kelią, buvo brangu (o ir jų pačių trūkdavo), Klaipėdoje, prie Kuršių marių, buvo pastatyta prieplauka. Vėliau tai gerokai palengvino produkcijos vežimą į Kaliningrado sritį, ypač, kai ten teko statyti savo projektuotą gyvenamųjų namų kvartalą.

Štilis po Nepriklausomybės atgavimo

Kai Lietuva atgavo Nepriklausomybę, J. Stanslovaitis dirbo Klaipėdos namų statybos kombinato, 1988 m. reorganizuoto į Projektavimo statybos ir susivienijimą „Klaipėda“, generaliniu direktoriumi. Tuo metu naujos statybos mažai kam rūpėjo ir greitai pasijautė štilis.

Kita J. Stanslovaičio darboviete tapo koncernas „Vakarų statyba“, kur jis buvo paskirtas viceprezidentu. „Ten dirbau dvejus metus, per kuriuos mano pagrindinė užduotis buvo seno „Gazprom“ administracinio pastato rekonstrukcija. Tai Lietuvai buvo naudinga, nes buvo atsiskaitoma dujomis. Jas gaudavo įmonė „Lietuvos dujos“, kuri mums atsiskaitydavo pinigais, – sudėtingą laikotarpį prisimena jis. – Šitaip, pasitelkdami natūrinius mainus, statėme ir minėtą kvartalą Kaliningrade, ir celiuliozės popieriaus kombinatą Sovetske bei daug kitų objektų. Už darbus gaudavome mazuto, tapetų, kitų medžiagų. Tais laikais viskas judėjo mainantis.“

Po „Gazprom“ rekonstrukcijos J. Stanslovaitis tuoj pat pateko į kitų darbų sūkurį. Šįkart į įmonę „Klaipėdos nafta“, kurioje užėmė statybos direktoriaus pareigas. Toliau sekė statybos ir remonto tarnybos viršininko darbas įmonėje „Klaipėdos smeltė“. Jo užduotis – nugriauti Žvejybos uoste buvusius gamybinius pastatus, infrastruktūros objektus ir teritoriją bei krantines pritaikyti krovos darbams. J. Stanslovaitis darbo karjerą baigė kaip projektų vadovas statybos požeminius inžinerinius darbus teikiančioje bendrovėje „Edrija“.

Pasak statybos veterano, dabartinė statyba visiškai skiriasi nuo tos, prie kurios dirbo jis. Stambiaplokščių surenkamus tipinius namus pakeitė daugiausia individualūs namai: „Anksčiau taip skubėta, nes norėta kuo greičiau aprūpinti žmones gyvenamuoju plotu.“

“Lukas”: sudievinimas ir galios žaidimai prie pietų stalo

Džiugu sekmadieniais sulaukti svečių. Dar maloniau, kai apsilankyti nepamiršta senų tėvų vienturtis sūnus – jų akių džiaugsmas ir gyvenimo prasmė. Juk Lukas toks protingas, toks geras, toks nuostabus…

Rugsėjo 16 d., penktadienį, Valstybiniame jaunimo teatre plačiajai publikai pirmąkart parodytas naujas režisieriaus Algirdo Latėno spektaklis „Lukas“. Istorija sukasi apie pagyvenusių sutuoktinių porą Elžbietą (akt. Roberta Sirgėdaitė) bei Albertą (akt. Matas Dirginčius) ir kiekvieną sekmadienį pas juos pietų atkeliaujantį Luką (akt. Tomas Kizelis).

Kaip atsiranda priespauda?

Įprastas Luko apsilankymas tėvams – tarsi monarcho ar šventojo sutikimas. Viskas turi būti tobula: valgiai ir vynas turi būti aukščiausios kokybės, sidabriniai įrankiai išblizginti iki žibėjimo, o ant staltiesės negali būti nei raukšlelės. „Lukui – viskas, kas geriausia“, – su kvailoka išraiška veiduose entuziastingai, bet kartu nuolankiai kartoja R. Sirgėdaitės ir M. Dirginčiaus įkūnyti personažai.

Aklo garbinimo ir kone religinio nuolankumo įspūdį sustiprina daugybė religinių simbolių. Pietūs tampa aukos atnašavimu. Nekantriai lauktam svečiui padengtas stalas primena altorių (virš stalo net kabo jo dovanotas kryžius), greta kabo aukai paruošto avinėlio paveikslas ir, žinoma, prieš valgį skamba karštos maldos. Vis tik kam jos skirtos – Dievui ar sudievintajam?

Kaip ne kartą buvo pabrėžęs A. Latėnas, spektaklyje „Lukas“ pirmiausia tyrinėjama galios tema. Nereikia titulų, pareigų ar kariuomenės už nugaros, kad galėtum valdyti – tam užtenka sutinkančiųjų paklusti.

Kai, nepaisant aplinkybių, nuolat demonstruojamas šuniškas atsidavimas bei noras paklusti, būtų keista, jei kas nors tuo nepasinaudotų tarsi kvietimu. Pabandai vieną dalyką – paklūsta, toliau tikrini ribas – vis vien niekas neprieštarauja ir nepastoja kelio. Vadinasi, gali elgtis kaip tinkamas, tad, kodėl taip ir nedarius?

Galios hierarchija sukuriama ne tik mažose bendruomenėse, kaip šeima, – taip galima vesti tautas. Adolfas Hitleris, Benito Mussolinis, Josifas Stalinas ir kiti diktatoriai vis metaforiškai šmėsteli rutuliojantis šios niekuo neypatingos šeimos santykiams.

Prabėgantys vaizdai su susižavėjimo pilnais veidais, klausantis vadų kalbų, skambūs maršai ir iki smulkmenų nugludintas sinchroniškas žingsniavimas paraduose – kaip visa tai primena Elžbietos ir Alberto gyvenimą. „Tikslumas ir punktualumas“, – nepaliauja kartoti šie, stengdamiesi ne tik įgyvendinti, bet ir nuspėti kiekvieną galimą svečio norą ar nepasitenkinimo šaltinį.

Atsakymas aiškus – patys suteikiame progą mus pavergti ir privesti elgtis taip, kaip nenorime.

„Lukas“ – patirties ir šviežumo derinys

Pirmuoju smuiku griežia (gal tiksliau perkusija muša) teatro scenos veteranas T. Kizelis. Nors jis  pasirodo rečiau nei R. Sirgėdaitės ir M. Dirginčiaus herojai, tačiau, net jam nebūnant, Lukas išlieka padėties šeimininku – viskas sukasi apie jį. Be to, T. Kizelio gyvai atliekami muzikiniai intarpai apskritai užduoda scenų ritmą ir nuotaiką. Tai – nemažai dinamiškumo pasirodymui suteikiantis sprendimas.

Nors greta du dešimtmečius scenos patirties sukaupusio T. Kizelio, dvigubai jaunesniems pradedantiesiems aktoriams dėl žiūrovų palankumo varžytis sunku, jie atlieka savo užduotį. Pirmojo įkūnytas personažas kelia stiprias emocijas (tarkim, greitai imi jo nuoširdžiai nekęsti), o Elžbietai ir Albertui kartais pritrūksta natūralumo, didesnio jų elgesio, reakcijų pagrįstumo. Sunku jų gailėtis, kai ne visada patiki jų tikrumu. Taip pat kartais trikdo jų karštligiškas bėginėjimas pirmyn ir atgal, perdėtas emocingumas ar per daug akcentuojamas vaikiškumas.

Vis tik stebina tai, kad R. Sirgėdaitė ir M. Dirginčius yra vos antro kurso Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentai. Pasirodo, šie jaunuoliai – visiškai „žali“ debiutantai profesionalaus teatro scenoje. Džiugu, kad jų pirmasis blynas neprisvilo ir, tikėkimės, jie ne kartą maloniai nustebins teatro mėgėjus netolimoje ateityje. Su šiuo nemenku ankstyvu iššūkiu jaunuoliai susitvarkė tikrai neblogai.

„Luką“ galima rekomenduoti mėgstantiems A. Latėno darbus ar norinčiais susipažinti su kylančiais scenos talentais. Čia pamatysite ne vieną vizualiai patrauklią sceną, išvysite stiprių emocijų, išgirsite geros muzikos (kompozitorius – Faustas Latėnas, ritmikos ir garso efektų autorė – Nijolė Sinkevičiūtė). Antra vertus, nepaisant analizuojamos galios ir asmens laisvės priešpriešos, pamatysite daug buitiško ir monotoniško šeimyninio gyvenimo, kur audros kyla dėl nenublizginto šaukšto ar galimai atšalusios sriubos. Nors genialumas slypi detalėse, kartais tam tikrų detalių gali pasirodyti per daug.

http://www.teatrai.lt/naujienos/recenzijos/2016/09/lukas-sudievinimas-ir-galios-zaidimai-prie-pietu-stalo

“Florence”: ko negali talentas, tą duoda pinigai

Florence Foster Jenkins gyvenimas nėra tradicinė sėkmės istorija. Jis tik iš pirmo žvilgsnio primena tuštybės bei užsispyrimo pilną Niujorko poniutės egzistenciją. Iš tiesų „Florence“ (rež. Stephenas Frearsas) pasakoja apie nuoširdžią meilę muzikai ir nenuilstamą pašaukimo sekimą.

„Blogiausia dainininke pasaulyje“ tituluojamos Florence biografija paremta komiška drama stebina, juokina ir įkvepia. Pirmuoju smuiku čia griežia viena meistriškiausių Holivudo aktorių, trijų „Oskarų“ laureatė Meryl Streep. Ji sukuria ekscentrišką, kietakaktišką, bet kartu vaikiškai naivų bei trapų personažą.

Vis tik šypseną keliančios poniutės istorija liūdna: jaunystėje ji buvo perspektyvi pianistė, bet dėl nelaimės, pažeidusios rankos nervus, jai teko atsisakyti šios svajonės. Negana to, per pirmąją vedybų naktį, vyras ją apkrėtė sifiliu. Nors jai pavyko išgyventi net 50 metų, ji negalėjo susilaukti  vaikų.

Dėl neblėstančios meilės muzikai Florence tenkinosi muzikinio Niujorko gyvenimo mecenatės vaidmeniu, nedidukais pasirodymais draugiškai (dažnai skrupulingai parinktai) auditorijai bei svajojo apie didžiąją operos sceną. Ji buvo šventai įsitikinusi, kad turi dievišką balsą, o jos antrasis  sutuoktinis (akt. Hughas Grantas) bei draugai visaip stengėsi ją apsaugoti nuo atšiaurios tiesos. Pasirodo, kai yra pinigų, tai padaryti ne taip sunku.

Florence vyras St Clairas Bayfieldas – žavus britų džentelmenas su aristokratiškomis manieromis bei išlavintu skoniu. Taip pat – meninių ambicijų išpildyti nesugebėjęs aktorius. Nors leidžiama suprasti, kad jis vedė Florence dėl išskaičiavimo, vis tik savaip ją myli.

H. Grantas neišeina iš komforto zonos ir kuria jam įprasto tipažo personažą. Visgi jis tai daro puikiai ir Bayfieldas žavi charizma, elegancija bei sąmoju (vien ko vertas jo šokis vakarėlyje!). Kritikai spėlioja, kad jam, kaip ir M. Streep, už „Florence“ galėtų būti įteiktas „Oskaras“, vis tik, kad ir koks ryškus būtų, jis nublanksta ir prieš M. Streep, ir prieš trečiąjį iš pagrindinių aktorių – Simoną Helbergą.

Nors S. Helbergas palyginti gerai žinomas iš komiško serialo „Didžiojo sprogimo teorija“, „Florence“ jį gali pakelti į visai kito kalibro aktorius. Konstatuoti, kad Florence akomponuojantį pianistą Cosme McMooną suvaidinęs aktorius pateikė staigmeną, maža. Nustelbti pagrindinį vaidmenį atliekančios M. Streep neįmanoma, bet šis 35-erių metų aktorius įrodė esąs lygiavertis partneris. Jis yra ne tik talentingas komikas, bet ir puikus pianistas. Scenos, kuriose McMoonas skambina pianinu, atliekamos gyvai.

Keistokas bandantis iškilti pianistas puikiai pritampa prie ekscentriškos aukštuomenės poros ir, iš pradžių buvęs suglumusiu stebėtoju, pats tampa Florence rožinio pasaulio sergėtoju. S. Helbergas, pilnavertiškai išnaudodamas veido išraiškas, kūno kalbą ir aukštą, lūžtantį balsą, sudėlioja emocionaliai intensyvų bei iš pažiūros ne visai stabilų komišką personažą.

Nors komedijas dažnai laikome mažesnės vertės filmais, „Florence“ verčia permąstyti tokį nusistatymą. Istorija žiūrima lengvai , bet, toli gražu, ne paviršutiniška. Pagrindiniams vaidmenims surinkti „sunkiasvoriai“ aktoriai puikiai žino, ką daro, be to, nuolat skamba puiki muzika (žinoma ne tada, kai dainuoja pati Florence). Galutinis rezultatas – spalvinga, elegantiška ir įtraukianti kino juosta.

http://www.teatrai.lt/naujienos/recenzijos/2016/09/florence-ko-negali-talentas-ta-duoda-pinigai

„Klasikos serija“: „Raudona. Gal nesutikau tavęs“

Gal nesutikau Tavęs“, – taip jaunai geraširdei manekenei liūdnokai prataria pagyvenęs teisėjas, pasakodamas savo vienišą ir nuoskaudų pripildytą gyvenimo istoriją.

Paskutiniosios Prancūzijos vėliavos spalvą reprezentuojančią vertybę – brolybę – interpretuojanti lenkų režisieriaus Krzysztofo Kieslowskio trilogijos dalis sukasi apie Valentiną (akt. Irene  Jacob). Ji – kone ideali mergina: dirba modeliu, studijuoja Ženevos universitete, taip pat yra kilni ir sąžininga.

Vieną vakarą važiuodama namo ji netyčia partrenkia šunį – Ritą. Ant antkaklio rastas šeimininko adresas ją atveda pas bjauroką, stora oda nuo aplinkinio pasaulio atsitvėrusį tipą – buvusį teisėją Džozefą (akt. Jeanas-Louisas Trintignantas). Mėgti jį sudėtinga – jis nei nesiteikia pasiimti sužeisto šuns. Šis niūrus atsiskyrėlis ne tik nemandagus, bet ir turi keistų pomėgių – jis kasdien klausosi kaimynių pokalbių telefonu.

Viena iš šnipinėjamųjų – jauno juristo, gyvenančio netoli Valentinos, mergina. Valentinos ir jaunojo juristo keliai nepastebimai jau buvo susikirtę ne kartą, bet jie vienas kito nepažįsta. Kuo mergina daugiau sužino apie ekscentriškąjį teisėją, tuo labiau aiškėja, kad vis prašmėžuojančio jaunojo juristo gyvenimas klostosi panašiai kaip Džozefo. Tos pačios profesijos studijos, panaši įsimylėta mergina („šviesiaplaukė ir delikati“), tokia pat skausminga jos išdavystė…

Vis dėlto, po įtemptos pažinties pradžios, Valentina ir Džozefas suranda bendrą kalbą irpalengva susidraugauja. Merginos nuoširdumas grąžina tikėjimą žmonėmis ir po truputį numalšina įsisenėjusius skaudulius. „Nesutikai tinkamos moters?”, – paklausia Valentina, išgirdusi apie Džozefo jaunystės išdavystę. „Gal nesutikau tavęs“, – prataria šis.

Sunku negailėti Džozefo, kuriam tiek metų teko kankintis, kol pagaliau sutiko prasmę į gyvenimą grąžinusį žmogų. Vis tik, atrodo, likimas bando atstatyti teisingumą ir nuo tų pačių klaidų apsaugoti jaunąjį juristą. Jei tik pastarasis anksčiau sutiktų Valentiną, nugyventų laimingą gyvenimą.

Galiausiai jie susipažįsta.

Jų istorijos pradžia – simbolinis ciklo pabaigą ženklinąs atgimimas, suvedantis visas tris trilogijos dalis. Tarsi iš Nojaus laivo, nuslūgus didžiajam potvyniui, į naująjį pasaulį žengia „Mėlyna“, „Balta“ ir „Raudona“ personažai. Vos septyni išlikę gyvi po kelto katastrofos. Jų yra tiek pat, kiek po ratais vos nežuvusios kalytės Ritos šuniukų. Kaip po žiemos ateina pavasaris ir iš mirties iškyla gyvybė, taip kiekvienoje kartoje atgimsta Prancūzijos revoliucijos ginti idealai. Laisvė, lygybė, brolybė. Gal ne visoms kartoms šios vertybės reiškia vienodus dalykus, bet tai nepaliauja būti aktualia gyvenimo dalimi.

http://www.teatrai.lt/naujienos/recenzijos/2016/09/klasikos-serija-raudona-gal-nesutikau-taves

“Trys spalvos: balta” – apie ištvermingą meilę ir kapitalizmą

Antroji režisieriaus Krzysztofo Kieslowskio kultinės trilogijos dalis „Balta“ tyrinėja lygybės temą. Tai jį atveda į gimtinę – laukinio kapitalizmo laikų Lenkiją.

Po slogios „mėlynosios“ pirmosios dalies „baltoji“ nustebina juodu humoru, absurdiškais elementais ir netipine meilės istorija.

Į lygybę filme žvelgiama iš dviejų pusių: nelygybė santuokoje ir visuomenės sluoksnių maišymasis praėjusio amžiaus paskutinio dešimtmečio Lenkijoje. Apvalokas, šiek tiek komiškas iš Varšuvos į Paryžių atkeliavęs kirpėjas Karolis (akt. Zbigniewas Zamachowskis) vedė angelišką gražuolę prancūzaitę (akt. Julie Delpy). Vis tik šis laimikis jam netruko apkarsti: lovos reikalai nekokie, tad santuoka netrukus baigiasi skyrybomis.

Pažemintas, bet iš meilės žmonai tebepakvaišęs Karolis atsiduria gatvėje. Netrukus ši jį dar užsiundo policija. Nors jis liko be paso, pinigų ir orumo, atsitiktinai sutiko draugą – kraštietį Mikolajų (akt. Januszas Gajosas). Tuštinant tauraus gėrimo butelį, šis pasiūlo jam keistą darbą – nužudyti žmogų, kuris nebenori gyventi, bet negali nusižudyti. Nors Karolis girtas, bet ne dar toli gražu ne toks. Jis tokio uždavinio mandagiai atsisako, bet vietoj to naujieji įkaušę prieteliai apsisprendžia dėl kitos beprotybės – Karolio parskraidinimo į Lenkiją lagamine. Vis tiek Paryžiuje jo niekas nebelaiko.

Su nuotykiais parsiradus į Varšuvą, istorija imama koncentruotis į lygybę platesne prasme. Tuometinėje Lenkijoje vyksta daug socialinių ir ekonominių pokyčių. Tie, kas drįsta rizikuoti, moka suktis gali greitai iškilti. Tai – laukiniai Vakarai. Kapitalizmas – tai žmogaus dar neprijaukinta žemė, kurioje laimėtojai nustato taisykles. Čia verslo elitu per porą metų gali tapti net minkšto būdo kirpėjas.

Nors „Trys spalvos: balta“ pasakojimas baigiamas tikrai ne maloniausioje vietoje tekant gailioms ašaroms, ironiška, bet ši dalis yra ta, kurioje herojai sulaukia savo laimingos pabaigos. Filmo finalas į išbalansuotą Karolio gyvenimą grąžina pusiausvyrą, o pusiausvyra – tai laimė. Jis nebesijaučia prastesnis už buvusią žmoną ir lygių asmenybių santykiai suveši, antra vertus, gyvenimas nosį beužriečiantį kirpėją numeta iš aukštybių. Jis ir vėl tokioje pat situacijoje, kokioje buvo prieš prasidedant problemoms Paryžiuje: ne garsus verslininkas, bet užtat su mylima moterimi šalimais.

Nors visos K. Kieslowskio trilogijos dalys laikomos puikiais filmais, „baltoji“ dalis bus labiausiai įvertinta Rytų europiečių, gebančių „tinkamai“ iššifruoti tą laikotarpį. Tai yra linksma, įžvalgi juosta, leidžianti į neseną savo istoriją pažvelgti iš šono. Antroji dalis yra paprastesnė, ne tokia kinematografiška ir vizualiai apgalvota kaip „mėlynoji“. Vis dėlto pasakojimo vingiai, intelektualus šmaikštumas bei patrauklūs stoiški personažai daro šią juostą įdomią platesniam ratui žiūrovų.

http://www.teatrai.lt/naujienos/straipsniai/2016/09/trys-spalvos-balta-apie-istverminga-meile-ir-laukini-kapitalizma

45 metai meilės su skeletu spintoje

45 metai meilės su skeletu spintojeŽmogus negali iki galo pažinti kito žmogaus. Tam nepakanka nei 45 santuokos metų.

Patogų provincijos poros Džefo ir Keitės Mercerių gyvenimą sudrebina iš Šveicarijos atkeliavęs laiškas. Po bene 50 metų rastas puikiai išsilaikęs lede įšalusios moters lavonas. Tai – buvusi aktoriaus Tom Courtenay įkūnijamo herojaus jaunystės mylimoji Katia.

Nors po savaitės laukia jų 45-osioms vestuvių metinėms paminėti skirtas didžiulis vakarėlis, ilgametė idilė sudrumsčiama, o Charlotte Rampling herojė pradeda abejoti, ko iš tiesų vertas jos idilišku atrodęs santuokinis gyvenimas.

Nors tiek C. Rampling, tiek T. Courtenay sulaukė didžiulių liaupsių už savo vaidmenis šiame filme (Berlyno kino festivalyje abu pripažinti geriausiais aktoriais), pirmuoju smuiku čia griežia C. Rampling. Už šį vaidmenį ji netgi nominuota „Oskarui“, Europos kino apdovanojimuose paskelbta geriausia Europos aktore bei susilaukė daugiau smulkesnių apdovanojimų.

Daugiasluoksnė britų režisieriaus Andrew Haigh drama „45 metai” išsiskiria psichologiškumu bei jausmų intensyvumu. Tai – vienas iš tų filmų, kuriuose istorija plėtojama ne per tai, kas pasakoma, o veikiau per tai, kas slepiasi tarp eilučių. Nutrūkę sakiniai, veido išraiškos, šoktelėjęs balso tonas – būtent tokios detalės kuria įtemptą, nors ir tylią dramą tarp sutuoktinių.

Keitė – susivaldymo ir diplomatiškumo pavyzdys. Nors netikėtai susvyruoja pagrindas, ant kurio ręstas jos suvokimas apie gyvenimą, ji sugeba jausmus paslėpti savyje. Nors vis atrodo, kad tuoj ims ir pratrūks, bet ji susivaldo. Stipriausias smūgis smogiamas toje pačioje palėpėje, į kurią jos vyras gavęs laišką patraukė ieškoti senų Katios nuotraukų.

„Pasirodo kambario kampe visada stovėjo trečias žmogus. Mūsų namų kvapas – jos kvepalų kvapas. Nuo jos priklausė, kokias knygas skaitysime ar kokios muzikos klausysimės – viskas. Mūsų gyvenimas suterštas“, – galiausiai pratrūksta ji.

Nors Džefas su Katia draugavo anksčiau nei susipažino su Keite, ilgai slėpti skeletai spintoje tik sustiprina Keitės baimes ir įtarumą. Negi jų bendra laimė laikosi tik ant tragiško atsitikimo Alpėse? Ar dar įmanoma būti tikrai laimingais?

Juosta „45 metai” turi daug stiprių pusių: ji įtaigi, kinematografiškai graži, o aktorinis darbas išskirtinis. Vis tik tai yra ir reiklus filmas: kadangi tikroji istorija paslėpta detalėse, tam reikia atidaus žiūrovo. Dinamiškų filmų gerbėjams ar nemėgstantiems į santykius besigilinančių istorijų vertėtų rinktis kitokį seansą.

teatrai

„Cinema, mon amour“: auka ant kino altoriaus

„Cinema, mon amour“: auka ant kino altoriausRumunijoje, nedideliame Piatra Neamto miestelyje, stovi apšepęs, senamadiškas kino teatras. Tarp jo sienų sukasi ne ką nuobodesnės istorijos negu čia rodomuose filmuose.

Švenčiant 53-iojo kino centro „Skalvija“ sezono atidarymą, kada susiburia daugybė grynakraujų sinefilų, sunku parinkti tinkamesnę juostą nei režisieriaus Alexandru Belco „Cinema, mon amour“ („Kine, mano meile“).

Šis dokumentinis filmas pasakoja apie Victorą Purice. Formalios jo pareigos – kino teatro vadovas, bet jis dirba ir mechaniko, ūkvedžio, valytojo bei visus kitus darbus, kurių tik prireikia. Kiekvieną dieną jis su savo nedidele komanda ateina į darbą ir bet kokiais būdais stengiasi prailginti mirštančio  kino teatro egzistenciją.

„Išsilaikyti dar vieną dieną, išspręsti dar vieną problemą, parodyti dar vieną filmą… Taip ir praeina 40 metų, o tu, kur buvai, ten ir likai. Tik senesnis, su daugiau kartėlio, bet su daug naujų įgūdžių, kuriuos privalėjai įgyti“, – gerdamas vyno taurę atvirauja ašarojantis Purice.

Pikčiausia, kad kino teatrui atiduodi bene visą savo laiką, nuolat vertiesi per galvą, jog išsisuktum iš sudėtingų situacijų, bet niekam tai nerūpi. Politikai tave ignoruoja, o žiūrovai, dar prieš porą dešimtmečių būriavęsi prieš kiekvieną seansą, beveik nebepasirodo. Už nuolatinę donkichotišką kovą esi „apdovanojamas“ tik neapibrėžtumu dėl ateities.

„Cinema, mon amour“ – tai vieno žmogaus pasiaukojančios meilės istorija menui. Vis tik šis atkaklus keistuolis tarsi įkūnija Amžinąjį Sinefilą, kurį aptikti galima bet kuriame pasaulio kampelyje.

Nors „Cinema, mon amour“ užfiksuota daug juokingų, kurioziškų situacijų, juosta dvelkia skaudžia  nostalgija „aukso amžiui“. Juk kad ir kaip bandytum pagerinti padėtį, laiko nepavyks atsukti atgal – to niekam nebereikia.

Per vieną konkrečią juostą čia atskleidžiamos bendros daugybę kino teatrų kamuojančios problemos. Kartu tuo siekiama pagerbti visų panašių donkichotų nelygias kovas su vėjo malūnais. Galima drąsiai sakyti, kad „Cinema, mon amour“ didžiausią įspūdį padarys žmonėms, laikantiems kiną savo gyvenimo dalimi. Čia jie suras daug savęs. Negalima teigti, kad atsitiktiniam prašalaičiui  jis nepatiks, vis tik jis jį, matyt, pažiūrės tik kaip paprastą juokingą filmą.

teatrai

Artėja kitas Didysis tautų kraustymasis?

Pakitęs klimatas ir gyventojų perteklius privertė pirma germanų, o vėliau gotų ir hunų gentis palikti savo žemes­­. Dėl to IV–VII a. tapo žinomi kaip Didysis tautų kraustymasis, pasibaigęs laikytos nenugalima Romos imperijos žlugimu. Regis, esame dar vieno tautų kraustymosi išvakarėse.

Vien 2014 m. daugiau nei 19 mln. žmonių iš Vidaus perkėlimo stebėjimo centro tirtų 100 šalių buvo priversti palikti namus dėl stichinių nelaimių. Tai yra maždaug tiek, kiek iškrausčius visą Čekiją ir Vengriją. Beje, šio centro vertinimu, tikimybė netekti savo namų dėl stichinės nelaimės per keturiasdešimt pastarųjų metų padidėjo 60 procentų.

Klimato pabėgėlių vis daugės

Nors Vakarų pasauliui jau senokai skauda galvą dėl dabartinės Sirijos pabėgėlių (ir šia situacija pasinaudojusiųjų) krizės, tik laiko klausimas, kada ji nublanks prieš naujas pabėgėlių bangas. Šįkart juos iš gimtųjų namų išstums nepermaldaujamas priešas – pati gamta.

Ekologinės politologijos mokslininkai Raymondas L. Bryantas ir Sinéadas Bailey‘is konstatavo paprastą dalyką: bet koks aplinkos sąlygų pokytis turi paveikti politinį ir ekonominį status quo. Perfrazavus – ekologinės problemos yra ne tik gamtosaugos aktyvistų, bet ir ekonomistų bei politikų problema.

Specialistai beveik nesiginčija, kad klimato kaita taps vienu iš svarių migracijos katalizatorių. Ne kartą bandyta modeliuoti, kokio masto galėtų būti ši problema. Spėjimai, kiek žmonių paliks namus iki amžiaus pabaigos, gerokai skiriasi (nuo kelių dešimčių milijonų iki net milijardo), bet sutariama, kad tai taps rimtu iššūkiu. Pavyzdžiui, dar 1990 m. Jungtinės Tautos prognozavo, kad vien krantų erozija, pakrančių užtvindymas nulems dirbamos žemės sumažėjimą ir iki 2050 m. privers 200 mln. žmonių migruoti. Dalies dabar žemėlapiuose matomos sausumos tiesiog nebeliks. Kita vertus, jei temperatūros kilimo tendencijos nekis, prognozuojama, kad jau po pusės amžiaus tokiose vietose kaip Abu Dabis, Dubajus, Kataras gyvenimo sąlygos taps sunkiai pakeliamos.

Klimato kaitos pabėgėliais virstama dėl trijų pagrindinių priežasčių: a) stichinių nelaimių, b) pasunkėjusių išgyvenimo sąlygų, didėjančio skurdo ir c) šių faktorių sukeltų ginkluotų konfliktų, skurdžiuose regionuose konkuruojant dėl reikalingų išteklių.

Pasaulio banko vertinimu, iki 2030 m. klimato kaita mažiausiai 100 mln. žmonių (daugiausia Afrikos šalyse) grąžins į skurdą. Tai bus stiprus smūgis ir taip nedėkingai humanitarinei veiklai.

Yra nemažai ženklų, rodančių, kad migracija Užsachario Afrikoje glaudžiai susijusi su pasikeitusiais orais. Tarkime, Etiopijoje sumažėjus lietaus ir nuskurdus dirvožemiui daug vietinių ūkininkų nebemato prasmės toliau ūkininkauti ir didelė tikimybė, kad pasielgs taip kaip įprasti karinių konfliktų pabėgėliai – t. y. keliaus į Europą.

Žinoma, žemės ūkyje netrūksta inovacijų, jis tampa vis intensyvesnis ir ūkininkai gali džiaugtis didesniais derliais. Deja, pažanga neretai trenkia kitu lazdos galu, jeigu neatsižvelgiama į tvarumą (o tai yra dažna yda). Žemdirbystė pasitelkiant daugiau trąšų ar kenkėjų naikinimo priemonių užteršia dirvožemį ir vis didesne brangenybe tampantį vandenį.

Pakelti ginklą dėl vandens

Lengvai suvokiame, kad karai kyla dėl ambicijų išplėsti teritoriją, įgyti deimantų kasyklų, naftos telkinių ar paprasčiausiai didesnės įtakos regione. Vis dėlto mums dar sunku suprasti, kad pasaulyje daug smulkesnio masto ginkluotų konfliktų įžiebia vandens trūkumas. Ateityje situacija dar aštrės, tiesa, ne tik dėl įnoringesnio klimato, bet ir dėl nenumaldomai didėjančios žmonijos populiacijos. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos skaičiavimais, iki 2050 m. vandens poreikis pasaulyje išaugs 55 procentais. Kitaip tariant, gėlo vandens reikės gerokai daugiau, o galimybių jo gauti mažės.

Kada šalis laikoma susidurianti su vandens trūkumu? Tada, kai jos metinės atsinaujinančios vidaus vandens atsargos nukrenta žemiau nei 1 tūkst. kubinių metrų gyventojui.

Konfliktai dėl vandens išsibarstę po visą Afriką. Tarkime, žiaurios sausros sukėlė konfliktą dėl būtinų resursų tarp įsikūrusių aplink Etiopijos Turkanos ežerą bendruomenių. Jungtinių Tautų duomenimis, apie 90 proc. Etiopijos gyventojų dirba žemės ūkyje, o visos Afrikos – per 60 proc., taigi vandens sumažėjimas čia itin skausmingai juntamas. Pietų Afrikos Respublikoje, vienoje stipriausių žemyno valstybių, pernai kilusi sausra buvo žalingiausia per 30 pastarųjų metų ir daug ūkininkų, ypač smulkesnių, paprasčiausiai sužlugdė. Maisto kainos šoko į viršų, įtampa ir nepasitenkinimas visuomenėje sustiprėjo. Tokių pavyzdžių daugybė. Blogiausia, kad gėlo vandens prieinamumas žemyne kasmet vis menksta.

Vanduo taip pat tampa vis reikšmingesniu diplomatiniu svertu. Jei kontroliuoji svarbius vandens telkinius, gali paveikti ne tik vietinių gyventojų elgesį, bet ir teritorijų ar net suverenių valstybių santykius.

Kaip taikliai pažymi britų leidinys „The Guardian“, apie 50 proc. viso pasiekiamo pasaulio vandens plyti TARP valstybių. Tai – upės, ežerai, požeminiai vandenys ir pan. Didėjant vandens poreikiui, natūralu, daugės ir nesutarimų. Kodėl? Tarkime, viena šalis nori statyti užtvanką ar net kelias, o tai sumažins kitai valstybei tenkantį vandens kiekį. Iliustratyvus šios problemos pavyzdys – diskusijos dėl Nilo Afrikoje. Etiopija įgyvendina didžiausią hidroelektrinės statybos projektą Afrikoje – Didžiąją Etiopijos Renesanso hidroelektrinę – ir jau kitąmet ruošiasi ją užbaigti. Rezervuarui Etiopija užtvenkė Mėlynąjį Nilą. Tai nepatiko Egiptui ir tuometinis Egipto prezidentas Mohamedas Morsis su savo patikėtiniais rimtai svarstė, ar dėl to vertėtų Etiopijai skelbti karą, ar užtektų tik sunaikinti statomą užtvanką. Taigi, vanduo turi galią sukelti ne tik atskirtų bendruomenių nesutarimus, bet ir geopolitinius pokyčius.

Apie panašias įtampas tikriausiai išgirsime dažniau: dėl 2/3 valstybių sienomis tekančių upių naudojimosi sąlygų jas „besidalijančios“ šalys nėra susitarusios.

Grėsmė ne tik besivystančioms šalims

Neseniai laikraščiai mirgėjo pavojingai patvinusios Senos krantų vaizdais: ši upė grasino užlieti Prancūzijos sostinės Paryžiaus ir kitų greta jos nusidriekusių miestų gatves (net imta evakuoti garsiojo Luvro rūsiuose saugomus meno kūrinius).

Australijoje audra, vadinta baisiausia per tris pastaruosius dešimtmečius žemyno rytuose, pasiglemžė apie 50 metrų paplūdimio ir nusinešė trijų žmonių gyvybę.

Karštėjant vasaroms ir sausėjant miškams daugėja miškų gaisrų, su jais gaisrininkams vis sudėtingiau dorotis. Gaisrų sezonas ilgėja. Pavyzdžiui, neseniai stiprūs gaisrai nuniokojo nemažus miško plotus JAV Aidaho valstijoje.

Balandį stiprus potvynis rytų Rumunijoje privertė evakuoti apie 200 gyventojų.

Hamburgo apylinkėse, Vokietijoje, viesulas su stipriomis audromis vertė didžiulius medžius. Tada prireikė pustrečio šimto gelbėjimo operacijų.

Taip pat nepamirškime, kad šiltesnės žiemos reiškia, kad pietums būdingi parazitai, nebūdingos ligos kopia „viršun“ ir netrukus savuose kraštuose susidursime su tuo, ką laikėme egzotiškų šalių problemomis.

Tai – tik keletas iš pastarųjų mėnesių su klimato kaita susijusių pavyzdžių, jų sąrašą būtų galima gerokai pratęsti. Vadinasi, klimato kaitos sukeliami pokyčiai tampa vis didesne ne tik „trečiojo“, bet ir „pirmojo“ pasaulio ekonomine bei socialine problema.

http://geopolitika.lt/?artc=7980